2% z dane

 

Nie je tajomstvom, že školstvo je na Slovensku podfinancované a školy majú veľký investičný dlh. Jedným z cieľov nášho Združenia je pomáhať tento dlh eliminovať a spraviť tak z našej školy kvalitné miesto pre vzdelávanie a výchovu našich detí.

Prosíme vás aj o túto formu pomoci, keď vami zaplatené dane nepôjde do štátnej kasy, ale pripíšete ich nášmu združeniu. Ponúkame jednoduchý postup, ako na to.

Základné údaje potrebné na preukázanie 2%

Obchodné meno (Názov): SRRZ - RZ pri Základnej škole
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 173196170057
Sídlo: Budatínska 61, 851 06 Bratislava

Pre zamestnancov

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (PDF)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby

Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad.

Pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

Na stiahnutie

Tlačivá pre poukázanie vašich 2%:

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO. (PDF)

Navštívte stránku rozhodni.sk, kde ich všetky nájdete.

Loading