2% z dane

 

Nie je tajomstvom, že školstvo je na Slovensku podfinancované a školy majú veľký investičný dlh. Jedným z cieľov nášho Rodičovského združenia je pomáhať tento dlh eliminovať a spraviť tak z našej školy kvalitné miesto pre vzdelávanie a výchovu našich detí.

Naše Rodičovské združenie je Finančnou správou oficiálne schválené a evidované v registri oprávnených prijímateľov 2%.

Prosíme vás aj o túto formu pomoci, keď vami zaplatené dane nepôjdu do štátnej kasy, ale venujete ich nášmu združeniu. Nestojí vás to nič, iba trochu času. Ponúkame jednoduchý postup, ako na to.

Poďakovanie darcom 2%

Na tomto mieste chceme v mene Rodičovského združenia poďakovať všetkým darcom, ktorý minulý rok venovali svoje 2% nášmu rodičovskému združeniu, zvlášť tým, ktorí svojím súhlasom na zverejnenie svojho mena možno motivujú aj ostatných rodičov, aby tak spravili v tomto roku (abecedný zoznam a trieda, v ktorej má rodič dieťa).

  • Dravecká Moussa, Zuzana, 7.B
  • Dravecký Miroslav, 7.B
  • Fischer, Jozef, 3.C+1.D
  • Juhás, Peter, 2.C
  • Orošová, Zuzana, 7.C

Základné údaje potrebné na preukázanie 2%

Obchodné meno (Názov): SRRZ - RZ pri Základnej škole
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 173196170057
Sídlo: Budatínska 61, 851 06 Bratislava

Pre zamestnancov (daňové priznanie vám podáva váš zamestnávateľ)

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 EUR. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (PDF) alebo

Online editovateľné vyhlásenie – web stránka Finančnej správy

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Nemáte čas či možnosť zaniesť alebo poslať Vyhlásenie+Potvrdenie na Daňový úrad? Nevadí, postačí, keď ich donesiete do školy a v zalepenej obálke odovzdáte riaditeľke, zástupkyniam či necháte na vrátnici, aby im ich odovzdali. Urobte tak, prosíme, najneskôr 25.4.2024. Spoločnými silami sa o odovzdanie dokumentov na Daňový úrad postaráme.
Nezabudnite, prosíme, na obálku napísať:
OD: vaše meno a priezvisko
PRE: vedenie školy
2% z daní pre ZŠ Budatínska

Do obálky vložte:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Pre fyzické osoby (daňové priznanie podávate sami / vaša účtovníčka)

Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 EUR pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby (DPFO) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.

Daňové priznanie typu A (online) alebo

Daňové priznanie typu B (online)

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad.

Dobrovoľníci – darujte až 3%

Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane.

Toto platí pre fyzické osoby – pre obe skupiny – pre zamestnancov (za ktorých podáva DP ich zamestnávateľ) aj pre fyzické osoby podávajúce DP sami / cez ich účtovníka.

Vzory potvrdení:

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 EUR.

Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 EUR na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (DPPO) – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

Na stiahnutie

Tlačivá pre poukázanie vašich 2%:

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO. (PDF)

Navštívte stránku rozhodni.sk, kde ich všetky nájdete.

Loading