Školské kontakty

 

Riaditeľka: zsbudatinska@gmail.com
Jedáleň: sjbudatinska@gmail.com

+421 947 487 670 – riaditeľka školy
+421 947 487 672 – zástupkyňa RŠ I. stupeň
+421 947 487 674 – zástupkyňa RŠ II. stupeň
+421 2 63 829 207 – školská jedáleň

Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Budatínska 61, 851 06 Bratislava
85106 Bratislava

Školský psychológ

Mgr. Barbara Korbeľová

Konzultačno – poradenský deň pre rodičov je utorok, alebo po telefonickom či emailovom dohovore

 Kabinet školského psychológa, č. 218

bari.korbelova@gmail.com

+421 911 789 533

Špeciálny školský pedagóg

Mgr. Katarína Ondrejovičová

Konzultácie po dohovore prostredníctvom mailovej komunikácie

Výchovný poradca

Mgr. Lucia Želinská

Poradenstvo a konzultácie po dohode (email, edupage).

vp.budatinska@gmail.com

+421 2 63 53 11 73

Loading