Kontakt

 

Adresa

SRRZ – RZ pri Základnej škole, reg. č. 728
Budatínska 61,
851 06 Bratislava

IČO

173196170057

Email

rada.rodicov@zsbudatinska.sk

Bankové spojenie RZ

SK 49 0900 0000 0000 1147 5482

Pri úhrade príspevku uveďte prosím do správy pre prijímateľa meno žiaka a triedu, za ktorého je uhrádzaný príspevok.

Loading