Žiadosť o príspevok

 

Vážení učitelia, rodičia každý rok zbierajú príspevky do fondu Rodičovského združenia, z ktorého radi pomôžeme zafinancovať výdavky spojené s aktivitami, ktoré nedokáže pokryť školský rozpočet. Typicky sa jedná o zakúpenie cien pre účastníkov olympiád alebo iných súťaží.

Keď potrebujete takýto príspevok, prosím, vyplňte nasledujúci formulár (tlačítko Vám otvorí Google Form).

Čo bude nasledovať?

V priebehu 1-2 dní potvrdíme prijatie Vašej žiadosti e-mailom a v priebehu niekoľkých dní Vašu žiadosť preberieme a odsúhlasime vo Výbore Rady rodičov. Následne Vám dáme vedieť rozhodnutie RZ o akceptácii žiadosti.

Loading