Investícia do učebne jazykov a IT tried

Investícia do učebne jazykov a IT tried

 

Škola už dlho zápasí s tým, že nemá pre deti vhodné učebne na moderné vyučovanie jazykov či IT. Bolo potrebné upraviť pôvodné triedy tak, aby spĺňali technické požiadavky, ktoré umožnia umiestnenie počítačov a celej infraštruktúry k tomu.

ZRPŠ prispelo sumou 6200 EUR na rekonštrukciu učebne jazykov a 2000 EUR na úpravy v IT triede, ktorá sa rozdelila na dve samostatné triedy. Nižšie vidíte fotky dokumentujúce pôvodný stav oboch učební a aj to, ako vyzerajú po úpravách. Triedy sa začnú používať ku konci školského polroka.

Konečný stav IT učebne

Loading

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.