O kúsok bližšie k bazénu na našej škole :)

O kúsok bližšie k bazénu na našej škole :)

 

Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa rokovalo o oprave plavárne (bazénu) na ZŠ Budatínska – v bode č.2:

2. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie projektu „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne – ZŠ Budatínska 61, Bratislava“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2023/001.

Materiál bol schválený a výsledkom je:

  1. predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu ,,Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne – ZŠ Budatínska 61, Bratislava“.;
  2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
  3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 35,1 % z celkového rozpočtu projektu 1 694 915,25 Eur t. j. 594 915,25 Eur s DPH.

Aký bude ďalší postup? S touto otázkou sme sa obrátili na Dávida Pavlíka, vedúceho Referátu komunikácie:

„Mestská časť Bratislava-Petržalka podáva predmetnú žiadosť k 29. 2. 2024. Očakáva sa, že Fond na podporu športu rozhodne o vybratých projektoch a pridelených sumách do júna 2024.“

Pevne všetci veríme, že príspevok bude poskytnutý. Po schválení „dotácie“ budeme zisťovať informácie o ďalšom postupe a o harmonograme.

Pripravil: Jozef Fischer, predseda RZ.

Loading

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.