Príspevok na ZRPŠ pre školský rok 2023/2024

Príspevok na ZRPŠ pre školský rok 2023/2024

 

Na zasadnutí Rady rodičov konaného dňa 11.9.2023 bol odsúhlasený príspevok ZRPŠ na tento školský rok. S radosťou môžeme skonštatovať, že výška príspevku sa oproti minulému roku nemení.

Výška príspevku

  • 25 EUR za prvé dieťa
  • 5 EUR za každé ďalšie dieťa

Spôsob platby

Pošlite súhrnnú sumu podľa počtu detí na číslo účtu – IBAN: SK49 0900 0000 0000 1147 5482

Ak máte 1 dieťa v škole

Platbu pošlite s variabilným symbolom dieťaťa, ktorý vám zaslala škola.

Nezabudnite dopísať poznámku, aby bolo jasné, za aké dieťa príspevok posielate a to v tvare: Meno Priezvisko dieťaťa, trieda, VS (napríklad: Jan Kováč, 5.C, 112233)

Ak máte 2 alebo viac detí v škole

Platbu pošlite s variabilným symbolom najstaršieho dieťaťa, ktorý vám zaslala škola.

Nezabudnite dopísať poznámku , aby bolo jasné, za aké dieťa príspevok posielate a to v tvare: Meno Priezvisko dieťaťa, trieda, VS (napríklad: Jan Kováč, 5.C, 112233, Anna Múdra, 7.A, 445566).

Kde zistím variabilný symbol?

Variabilný symbol pre každé dieťa nájdete v emaile, ktorý ste dostali zo školy 7.9.2023 (odosielateľ je Mailová služba Edupage; predmet mailu: Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava – Variabilný symbol). Rovnako táto správa prišla v prvý týždeň školského roka aj cez Edupage.

Najčastejšie chyby pri zadávani úhrad

Zo skúsenosti z predchadzajúcich rokov upozorňujeme na časté chyby pri uhrádzaní platby. V týchto prípadoch sa komplikuje priradenie platba ku žiakovi, preto vás prosíme, aby ste si dali pozor na tieto veci:

  • neuvedenie popisu (tzn. platba bez akéhokoľvek popisu / a/alebo bez VS)
  • nesprávny / nevhodný popis (napr.: 2.dieťa – toto automaticky priradí platbu ku triede 2.D)
  • uvedenie nesprávnej triedy (pri kopírovaní minuloročnej platby)

Termín uhradenia

Vzhľadom k tomu, že príspevok bude použitý už na Mikulášske darčeky, ktoré musíme v dostatočnom predstihu objednať, potrebujeme mať Vaše príspevky pripísané do konca októbra 2023.

Čo ak nemôžete uhradiť príspevok naraz?

Doba nie je jednoduchá a rozumieme, že príspevok môže zasiahnuť do rozpočtu domácnosti. Preto Vás prosíme, aby ste sa skontaktovali so zástupcom triedy v ZRPŠ a dohodli si s ním napríklad to, že danú čiastku uhradíte po častiach.

Ako budú príspevky použité?

Peniaze získané týmto spôsobom sú určené deťom našej školy. Hradia sa z nich rôzne darčeky pri príležitosti MDD, ceny pre šikovných žiakov, náklady spojené s vycestovaním na olympiády a podobne. Rovnako sa z týchto peňazí hradia náklady spojené so skrášľovaním školského dvora či priestorov školy. Určite bude potrebné dofinancovať aj už realizované cyklostojisko (pre bicykle a kolobežky).

Loading

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.