Budovanie stojiska pre bicykle a kolobežky

Budovanie stojiska pre bicykle a kolobežky

 

Pracujeme na tom, aby sa naša škola stala aj „bike friendly“, teda aby nebol pre detí, učiteľov či rodičov problém bezpečne zaparkovať pri škole bicykel či kolobežku.

V októbri 2022 prebehlo hlasovanie na školskom Edupage, kde učitelia a žiacky parlament zisťoval záujem o takéto stojisko. Tu sú výsledky hlasovania.

Ukazuje sa, že deti či učitelia záujem o stojisko majú a preto má zmysel sa tejto téme venovať.

Projekt je v počiatočnej fáze hľadania partnerov a zisťovania náročnosti na rozpočet. V súčasnosti je našou prioritou. O všetkom podstatnom budeme na týchto stánkach informovať.

Aktualizácia 16.1.2023

Na Rade rodičov bol prerokovaný a schválený bod, ktorým sa odsúhlasilo viazanie vyzbieraných 2% z dani za rok 2022 na tento projekt. Hlasovanie sa opieralo o materiál Projekt vybudovania stojiska pre bicykle a kolobežky pre ZŠ Budatínska.

V ďalších dňoch bude oslovený dodávateľ, aby aktualizoval cenovú ponuku a Rada rodičov vyberie finálne riešenie projektu s prihliadnutím na možnodti rozpočtu.

Loading

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.